Ang aming mga Board

Lupon ng LHA

Dale Doering

Marc Heiser

Kory Stolte

Jenny Maeda

Tatiana Zentner

Upang makipag ugnay sa board email: boardchair@lovelandhousing.org

Lupon ng LHDC

Ang Loveland Housing Development Corporation (LHDC) ay nakikipagtulungan nang malapit sa Loveland Housing Authority upang lumikha ng abot kayang mga pagkakataon sa pabahay para sa mga pamilya, matatanda, at mga taong may mga espesyal na pangangailangan.

Mike Radcliff

Kim Kuxhausen

Patrick Rowe

Adrien Ruckle

Bruce Farkas

Kelso Kelly

Danielle Feeney

Laktawan sa nilalaman