Mga Update sa Epekto ng Co VID 19

Dahil sa napakaraming tawag at email sa telepono, maaaring maantala ang aming tugon sa iyo. 

Kung mayroon kang mga katanungan o alalahanin tungkol sa kung paano nakakaapekto ang CO-VID 19 pandemic sa iyong sitwasyong pinansyal, o ng iyong mga nangungupahan, mangyaring tingnan sa ibaba para sa mga update. Gagawin namin ang mga pagbabago sa mga anunsyo na ito habang nagbabago ang sitwasyon, na maaaring araw araw. 

Sinusubukan naming maglingkod sa lahat ng aming mga customer nang mahusay hangga't maaari at inuuna namin ang aming trabaho ayon sa pinaka mahalagang mga gawain.

 

Update ng mga Residente ng LHA

Dahil sa kasalukuyang CO VID 19 pandemic, at epekto nito sa pagsasagawa ng negosyo, ipinatutupad ng LHA ang mga sumusunod na pamamaraan mula Marso 19, 2020.

Mga kahilingan sa pagpapanatili: Hinihikayat pa rin ang mga residente na magsumite ng mga order sa trabaho sa kanilang resident manager, gayunpaman, para sa kalusugan at kaligtasan ng aming mga residente at mga tauhan ng pagpapanatili hinggil sa mga pagsisikap sa social distancing, ang mga sumusunod na pagbabago ay ginawa, na epektibo kaagad:

  • Ang lahat ng mga order sa trabaho ay uuri bilang alinman sa "kritikal" o "hindi kritikal" hanggang sa karagdagang abiso
  • Ang mga order sa trabaho na tinutukoy na "hindi kritikal" ay hindi naka iskedyul sa oras na ito, gayunpaman ang mga ito ay matutugunan sa hinaharap. Asahan na ang mga ito ay maantala lampas sa aming tipikal na 10 araw na timeframe.
  • Kung mayroon kang pangangailangan sa pagpapanatili at ikaw o ang isang tao sa iyong sambahayan ay nalantad sa CO-VID 19 virus, o nagpapakita ng mga sintomas ng virus mangyaring isama ito sa iyong komunikasyon sa iyong Resident Manager sa pamamagitan ng telepono o email.

April Rent Payments: Ang krisis na ito ay araw araw na nangyayari para sa ating lahat. Alam natin na marami sa ating mga nangungupahan ang nakakaranas ng pagkawala ng sahod/oras, o kaya ay pagtanggal sa trabaho dahil sa pagsasara ng negosyo. Kung ganito ang sitwasyon ay inatasan ni Governor Polis ang lahat ng apektado ng pagtanggal sa trabaho atbp na agad na mag file ng unemployment

Maghain ng unemployment claim dito: https://www.colorado.gov/pacific/cdle/unemployment

Habang inaasahan namin ang aming mga residente na gumawa ng lahat ng pagsisikap upang magbayad ng upa sa oras alam namin ito ay isang walang uliran na sitwasyon na lahat tayo ay nakakaranas nang sabay sabay. Habang tumatagal ang krisis na ito ay ipapaalam namin ang mga update sa paksang ito alinman sa aming website o isa sa isa na may mga pinansiyal na epekto sa mga sambahayan. 

Kung nagbabayad ka ng iyong upa sa bangko, at hindi ka makapunta sa bangko, maaari mong ipadala sa koreo ang iyong bayad sa upa sa aming opisina: Loveland Housing Authority 375 W. 37th St. Suite 200; Loveland, CO 80538.  HUWAG MAG MAIL CASH. Ang mga pagbabayad ng upa sa electronic ACH ay hindi epekto at hihilahin sa iskedyul. 

Para sa karagdagang mga mapagkukunan bisitahin ang: https://uwaylc.org/Get-Help

 

Mga Nangungupahan- Seksyon 8

Dahil sa kasalukuyang CO VID 19 pandemic, at epekto nito sa pagsasagawa ng negosyo, ipinatutupad ng LHA ang mga sumusunod na pamamaraan mula Marso 19, 2020.

Ang Section 8 Moves/Change of Units/Lease ups ay HINDI ipoproseso maliban kung ito ay isinasagawa na. Ang mga pagbubukod dito ay gagawin sa isang case by case basis at isasaalang-alang lamang kung ito ay isang emergency housing need (i.e. na kasalukuyang walang tirahan) at ikaw ay nabigyan na ng voucher, at nagsumite ka ng kumpleto at nilagdaang Request for Tenancy Approval.

Ang mga pansamantalang deklarasyon para sa pagkawala ng kita ay ipoproseso lamang ayon sa oras ng kawani at kailangang isumite tulad ng sumusunod: nakumpleto nang buo, kabilang ang dokumentadong pag verify mula sa pinagkukunan ng kita (i.e. employer) ng pagbaba. Ang mga form ng Interim Declaration ay matatagpuan dito: http://lovelandhousing.org/hub/forms/

HINDI ipoproseso ang mga sumusunod:

  • Ang pagkawala ng kita ay inaasahang tatagal ng mas mababa sa 30 araw.
  • Hindi kumpletong interim declaration form (kabilang ang mga lagda)
  • Mga form ng pansamantalang deklarasyon na isinumite nang walang dokumentadong pag verify mula sa employer

Kung ang isang interim ay naproseso para sa pagbaba ng kita, kailangan mong pagkatapos ay magsumite ng isang pansamantalang deklarasyon sa loob ng 10 araw na nagsasaad na ikaw ay bumabalik sa trabaho.  Kailangang may kasamang nakasulat na pahayag mula sa iyong employer na nagsasaad ng petsa ng pagbabalik sa trabaho. Maaari mong mail, email, fax, o gamitin ang drop box sa pamamagitan ng aming pangunahing pasukan upang i drop off ang mga form at dokumentasyon. 

Inatasan ni Governor Polis ang lahat ng apektado ng pagtanggal sa trabaho atbp na agad na mag file para sa kawalan ng trabaho.

Maghain ng unemployment claim dito: https://www.colorado.gov/pacific/cdle/unemployment

Para sa karagdagang mga mapagkukunan bisitahin ang: https://uwaylc.org/Get-Help

 

Pag-update ng May-ari-arian- Seksyon 8

Dahil sa kasalukuyang CO VID 19 pandemic, at epekto nito sa pagsasagawa ng negosyo, ipinatutupad ng LHA ang mga sumusunod na pamamaraan mula Marso 20, 2020.

Tulad ng alam ninyo, ang walang-katulad na krisis na ito ay may epekto sa ating mga kawani, kaangkupan sa pananalapi ng mga nangungupahan, at sa buong komunidad; Hinihimok namin kayo na maging matiyaga sa aming mga kawani at sa inyong mga nangungupahan sa oras na ito.

Section 8 Ang mga coordinator ay uunahin ang mga gawain sa mga sumusunod na paraan:

  • Ang mga pansamantalang pagbabago sa kita na isinumite ay kumpleto sa dokumentasyon na nagpapahiwatig na ang pagbabawas ng kita ay tatagal ng hindi bababa sa 30 araw para sa mga nangungupahan, kaya binabago ang upa ng tenant at mga bahagi ng pagbabayad ng HAP. Kung sa ilang mga punto ay naantala kami sa pagproseso ng mga interim, maaari naming retroactively itama ang mga pagbabayad ng HAP. (tingnan ang seksyon ng tenant sa ibaba para sa mga inaasahan ng mga nangungupahan sa pagsusumite ng mga interim)
  • Pagproseso ng pagbabayad ng upa sa mga may ari ng lupa

Hanggang sa karagdagang abiso ay hindi namin gagawin ang mga sumusunod na gawain:

  • Taunang inspeksyon, kung ang iyong tenant ay dahil para sa isang taunang recertification ay ipaalam namin kung paano ilipat sa pamamagitan ng prosesong ito sa isang pansamantalang batayan.
  • Ang Section 8 Moves/Change of Units/Lease ups ay HINDI ipoproseso maliban kung ito ay isinasagawa na. Ang mga pagbubukod dito ay gagawin sa isang case by case basis at isasaalang-alang lamang kung ito ay isang emergency housing need (i.e. na kasalukuyang walang tirahan) at ikaw ay nabigyan na ng voucher, at nagsumite ka ng kumpleto at nilagdaang Request for Tenancy Approval.

 

 

 

 

 

 

 

 

Laktawan sa nilalaman