Mga Tauhan

Mga Resident Manager

Maria Connole

Art Space Resident Manager

ArtSpace@lovelandhousing.org

970-744-0786

Janelle McCabe

Brookstone Resident Manager

BrookstoneResidentManager@lovelandhousing.org

970-658-6804

Teresa Gandy

Tagapamahala ng Residente ng Cornerstone

CornerstoneResidentManager@lovelandhousing.org

970-658-6804

Ashley Wade

Tagapamahala ng Residente ng Dove Valley

awade@lovelandhousing.org

970-635-5945

Mike Todd

Tagapamahala ng Residente ng Komunidad ng Mirasol

MirasolResidentManager@lovelandhousing.org

970-203-4167

Kirscee Oehlkers

Tagapamahala ng Residente ng Meadows

MeadowsResidentManager@lovelandhousing.org

970-646-8902

Rachel Garner

Tagapamahala ng Residente ng Lugar ng Orchard

OrchardPlaceResidentManager@lovelandhousing.org

970-685-9249

Starr Blanchard

Tagapamahala ng Residente ng Rock Crest

RockcrestResidentManager@lovelandhousing.org

970-776-0743

Donna Glenn

Silver Leaf I & II Resident Manager

SilverLeafResidentManager@lovelandhousing.org

970-800-1797

Glenn Smith

Tagapamahala ng Residente ng Siglo III

C3@lovelandhousing.org

970-573-1466

TBD

Ang Edge Resident Manager

TheEdgeResidentManager@lovelandhousing.org

970-685-7203

Rachel Garner

Tagapamahala ng Residente ng Willow Lugar

WillowPlaceResidentManager@lovelandhousing.org

970-593-2816

Debbie Winkler

Tagapamahala ng Residente ng Windsor Meadows

WindsorMeadowsResidentManager@lovelandhousing.org

970-800-1662

Pabahay

Jess Hinze

Direktor ng Pabahay

jhinze@lovelandhousing.org

970-635-5924

Carter Cumbo

Assistant Director ng Pamamahala ng Asset

ccumbo@lovelandhousing.org

970-635-5935

Carolyn Coffelt

Tagapamahala ng Asset ng Pabahay

ccoffelt@lovelandhousing.org

970-635-5919

Melissa Hernandez

Tagapangasiwa ng Pabahay

mhernandez@lovelandhousing.org

970-635-5937

Ashley Wade

Coordinator ng Pabahay

Cass Sosa

Coordinator ng Pabahay

csosa@lovelandhousing.org

970-635-5918

Donita Fogle

Coordinator ng Pabahay

dfogle@lovelandhousing.org

970-663-1300

Benny Hernandez

Coordinator ng Pabahay

bhernandez@lovelandhousing.org

970-635-5913

Melissa Benedix

Coordinator ng Pabahay

mbenedix@lovelandhousing.org

970-635-5943

Pananampalataya Gauthier

Coordinator ng Proyekto

fgauthier@lovelandhousing.org

970-624-3607

Terri Brown

Seksyon 8 Coordinator ng Pabahay

tbrown@lovelandhousing.org

970-635-5930

Myrna Nieblas

Seksyon 8 Coordinator ng Pabahay

mnieblas@lovelandhousing.org

970-635-5921

Pagpapanatili

TBD

Coordinator ng Pagpapanatili

@lovelandhousing.org

970-635-5946

Mike Hersh

Tagapangasiwa ng Pagpapanatili

mhersh@lovelandhousing.org

970-635-5929

Ray Grimaldo

Lead Maintenance Tech

rgrimaldo@lovelandhousing.org
970-635-5928

Justin Pelletier

Maintenance Worker I

jpelletier@lovelandhousing.org

970-635-5944

Daniel Lynch

Maintenance Worker I

Dlynch@lovelandhousing.org

970-970-5948

Ernie Aragon

Maintenance Worker I

earagon@lovelandhousing.org

970-635-5923

Nick Wesner

Maintenance Worker I

nwesner@lovelandhousing.org

970-635-5934

Emma Vacek

Katulong sa Pangangasiwa ng Pagpapanatili

evacek@lovelandhousing.org

970-635-5908

Lucas Turner

Maintenance Worker I

lturner@lovelandhousing.org

970-970-5974

Pag unlad ng Real Estate

Eric Hull

Tagapamahala ng Pag unlad ng Real Estate

ehull@lovelandhousing.org

970-635-5926

Linda Wright

Tagapamahala ng Proyekto ng Real Estate

lwright@lovelandhousing.org

970-635-5931

Accounting

Allison Brady

Senior Tenant Accounting Clerk

abrady@lovelandhousing.org

970-635-5938

Danetta Deibel

Coordinator ng Mga Serbisyo sa Pangangasiwa

ddeibel@lovelandhousing.org

970-635-5915

TBD

Senior Accounting Clerk

@lovelandhousing.org

970-667-3232

Yuying Borowitz

Ap-Ar Accounting Lead

yborowitz@lovelandhousing.org

970-635-5909

Phyllis Nelson

Senior Accounting Clerk

pnelson@lovelandhousing.org

970-635-5956

Sharlet Lee

Direktor ng mga Operasyon

slee@lovelandhousing.org

970-635-5932

Sonja Parker

Espesyalista sa Accounting

sparker@lovelandhousing.org

970-635-5936

Susan Williams

Nangunguna sa Accounting

swilliams@lovelandhousing.org

970-635-5940

Andy Carroll

Accounting Supervisor

acarroll@lovelandhousing.org

970-635-5922

LaVonne Stonebraker

Payroll Technician

lstonebraker@lovelandhousing.org

970-624-3600

Andy Bickers

Tagapamahala ng Panloob na Operasyon

abickers@lovelandhousing.org

970-635-5942

Pagpapaunlad ng Yaman

Lori Kempter

Executive Director Aspire 3D

lkempter@aspire3d.org

970-699-0037

TBD

Fundraiser & Pakikipag ugnayan sa Komunidad

@lovelandhousing.org

970-635-5946

Geri Echelberger

Beteranong Navigator

gechelberger@aspire3d.org

970-617-9577

Bituin Lapoehn

Pamilya Navigator

slapoehn@aspire3d.org

970-685-1897

Darlene Bassetti

Mas lumang Adult Navigator

dbassetti@aspire3d.org

970-685-2286

Morgan Gray

Mas lumang Adult 3D Navigator

mgray@aspire3d.0rg

970-635-5901

Lindsay Walker

Event Center Coordinator

lwalker@aspire3d.0rg

970-685-7284

Tagapagpaganap

Jeff Feneis

Ehekutibong Direktor

jfeneis@lovelandhousing.org

970-635-5925

Tracy Hoff

Katulong na Tagapagpaganap

thoff@lovelandhousing.org

970-635-5939

Laktawan sa nilalaman