Makatulong na mabawasan ang pagkalat ng COVID 19

Makatulong na mabawasan ang pagkalat ng COVID 19

Hello Loveland Housing Authority Mga residente,

Sa patuloy na pag unlad ng mga pangyayaring may kaugnayan sa CoronaVirus (COVID 19), nais naming ipaalala sa lahat na sana ay maging magalang sa iyong pamilya, mga kaibigan, at mga kapitbahay at tumulong na mabawasan ang pagkalat ng mga virus.  Patuloy naming sinusubaybayan ang mga rekomendasyon mula sa mga ahensya ng kalusugan ng publiko at gumagawa ng mga pagbabago sa pagpapatakbo upang tumugon nang naaayon.

Sa kapakanan ng kalusugan at kaligtasan ng publiko, ang pangunahing tanggapan ng LHA at lahat ng mga clubhouse / event center / opisina ng ari arian ay sarado sa publiko hanggang sa karagdagang abiso.  Patuloy kaming nagtatrabaho sa likod ng mga eksena upang magbigay ng mga kinakailangang serbisyo at ang negosyo ay isasagawa lalo na sa pamamagitan ng telepono at / o email.  May drop box sa main office entrance ng LHA para sa anumang mahahalagang papeles.  Lilimitahan ng maintenance staff ng LHA ang community exposure sa pamamagitan ng pagbibigay prayoridad sa mga work order batay sa urgency.  Magtutuon kami sa mga order sa trabaho na may direktang epekto sa kalusugan at kaligtasan at / o potensyal para sa pinsala sa ari arian.  Ipagpatuloy lamang ang pagsusumite ng mga order sa trabaho tulad ng dati at hahabulin namin hangga't maaari.

Mangyaring makipag-ugnayan sa amin sa anumang mga katanungan sa (970) 667-3232.

Ang karagdagang impormasyon sa kalusugan ay matatagpuan sa:
www.cdc.gov
cityofloveland.org
www.larimer.org/health
www.colorado.gov/cdphe
www.colorado.gov/pacific/cdle/information-and-resources-coronavirus

Salamat sa pagtulong na mapanatiling malusog at ligtas ang aming komunidad!

regards,
Mga Tauhan ng Loveland Housing AuthorityLaktawan sa nilalaman