Mga Pamantayan sa Kalidad ng Pabahay

Mga Pamantayan sa Kalidad ng Pabahay

Mahalaga ang pagkakaroon ng magandang tirahan. Sa pamamagitan ng inyong Public Housing Agency (o PHA) ang Section 8
Programa ng Sertipiko at ang Programa ng Voucher ng Pabahay ay tumutulong sa iyo na magrenta ng isang mahusay na lugar. Malaya ka na
Pumili ng anumang bahay o apartment na gusto mo, hangga't natutugunan nito ang ilang mga kinakailangan para sa kalidad. Sa ilalim ng
ang Section 8 Certificate Program, ang pabahay ay hindi maaaring magbayad ng higit sa Fair Market Rent. Gayunpaman,
sa ilalim ng Housing Voucher Program, maaaring piliin ng isang pamilya na magrenta ng mamahaling bahay o apartment
at bayaran ang dagdag na halaga. Ang iyong PHA ay magbibigay sa iyo ng iba pang impormasyon tungkol sa parehong mga programa at ang paraan
Determinado ang bahagi mo sa upa. Magbasa nang higit pa pagtingin sa form sa ibaba.Laktawan sa nilalaman