May mga additional requirements po ba kung makatanggap ako ng scholarship

May mga additional requirements po ba kung makatanggap ako ng scholarship

Maaaring hilingin sa iyo na makisali sa isang seremonya ng pagkilala o aktibidad sa relasyon sa publiko.  Kung mayroon kang mga katanungan o alalahanin tungkol dito, mangyaring makipag usap sa scholarship coordinator.Laktawan sa nilalaman