Kailangan ko bang mag-aral sa isang paaralan sa Colorado?

Kailangan ko bang mag-aral sa isang paaralan sa Colorado?

Hindi.  Ang paaralan ay maaaring matatagpuan sa anumang estado o ang mga klase ay maaaring kunin online. Laktawan sa nilalaman