Kailangan ko pa bang mag full time sa school

Kailangan ko pa bang mag full time sa school

Hindi.  Walang minimum na kinakailangan para sa bilang ng oras bagaman ang mga part time na mag aaral ay karapat dapat lamang para sa hanggang sa isang $ 600 scholarship award.Laktawan sa nilalaman