Kailangan ko bang magsumite ng aplikasyon nang personal sa Housing Authority

Kailangan ko bang magsumite ng aplikasyon nang personal sa Housing Authority

HINDI. Ang application ay maaaring mail, O maaari mong punan ang isa electronically sa website na ito.

Tandaan: Sa dulo ng electronic application, makakatanggap ka lamang ng isang numero ng kumpirmasyon, hindi ang nakumpletong application.   Kung nakumpleto mo ang isang electronic application nang isang beses online bago, kailangan mong tumawag o huminto sa pamamagitan ng Loveland Housing Authority at humiling ng isang Update paper application upang gumawa ng mga pagbabago.   Laging panatilihing napapanahon ang kita at address.Laktawan sa nilalaman