Mga Patnubay sa Pagiging Karapat dapat

Mga Patnubay sa Pagiging Karapat dapat

Ang mga aplikante ay dapat matugunan ang pagkamamamayan o karapat dapat na mga kinakailangan sa imigrasyon, at ang mga miyembro ng sambahayan na 18 taong gulang pataas ay dapat magkaroon ng background na walang kamakailang marahas o may kaugnayan sa droga na kriminal na aktibidad. Ang mga miyembro ng sambahayan ay maaaring hindi magkautang sa ibang awtoridad sa pabahay.

Ang isang listahan ng paghihintay ay pinananatili para sa programa ng Voucher ng Pagpipilian sa Pabahay. Kasalukuyang sarado ang waiting list.Laktawan sa nilalaman