Paano ko malalaman kung LAHAT ng waiting list mo ay open na para mag apply

Paano ko malalaman kung LAHAT ng waiting list mo ay open na para mag apply

Tuwing magsasara kami ng waiting list ay opisyal itong nakalista bilang Legal Notice sa classified section ng lokal na pahayagan, at lalabas din sa aming website. Kabilang dito ang epektibong petsa ng pagsasara; at magpahiwatig ng inaasahang petsa ng muling pagbubukas, kung naaangkop. Kung hindi, sa contact, ikaw ay pinapayuhan kung aling mga listahan ang bukas sa paggawa ng isang application.Laktawan sa nilalaman