Hanggang kailan pa ako maghihintay para matuluyan

Hanggang kailan pa ako maghihintay para matuluyan

Sa kasalukuyan, ang aming mga listahan ng paghihintay ay nasa timeframe ng 6 9 na buwan hanggang 1 Yr +.  Ang demand para sa subsidized housing ay malayo sa pondo na magagamit upang magkaroon ng mahabang paghihintay upang makapasok sa isang programa. Ang iyong oras sa listahan ng paghihintay ay mag iiba depende sa programa na iyong inapply, ang laki ng unit na kailangan mo, ang iyong petsa ng aplikasyon, at anumang mga kagustuhan na maaari mong maging karapat dapat.

Ano ang mangyayari kapag nasa tuktok ako ng waiting list? Ikaw ay kokontakin sa pamamagitan ng koreo at magkakaroon ng humigit kumulang na 10 araw upang tumugon. Ang Housing Coordinator para sa property ay magtuturo sa iyo sa mga susunod na hakbang sa prosesong ito.

MAHALAGA – Upang hindi makaligtaan ang isang pagkakataon kapag nasa tuktok ka ng listahan ng paghihintay, dapat mong palaging ipaalam sa amin ang anumang pagbabago ng address o katayuan ng pamilya sa pamamagitan ng pag-update ng iyong aplikasyon.Laktawan sa nilalaman