Kung buntis ako—ibig bang sabihin nito ay makakatanggap ako ng pabahay nang mas maaga?

Kung buntis ako—ibig bang sabihin nito ay makakatanggap ako ng pabahay nang mas maaga?

HINDI.  Nagtatatag ito ng "kagustuhan ng pamilya", na inihahain bago ang walang-asawa, malaya; hindi matanda; hindi may kapansanan—ngunit HINDI pinipilit ang paggalaw ni hindi inilalagay ang isang tao sa itaas sa anumang listahan.  (Ito ay pa rin cycled sa pamamagitan ng oras & petsa & kagustuhan).Laktawan sa nilalaman