May age limit po ba ang mga applicants

May age limit po ba ang mga applicants

 Hindi.  Ang mga residente sa lahat ng edad ay hinihikayat na mag aplay.Laktawan sa nilalaman