Ano po ang requirements at sino po ang eligible

Ano po ang requirements at sino po ang eligible

Ang mga aplikasyon ay dapat kumpleto at naka-type.  Ang lahat ng mga kalahok ng mga programa ng LHA, kabilang ang mga may hawak ng voucher ng Seksyon 8, ay karapat dapat.  Kailangang LHA resident/client ka for a minimum of 1 year at mag aral sa accredited school.  Sa wakas, para sa mga may credits sa kolehiyo, dapat mayroon kang hindi bababa sa isang 2.75 GPA.Laktawan sa nilalaman