Anong mga araw po ba sarado ang opisina

Anong mga araw po ba sarado ang opisina

Mga Pagsasara ng Holiday Office

Araw ng Bagong Taon (kung sa katapusan ng linggo ang opisina ay sarado sa Naobserbahan na Petsa)

MLK

Araw ng Pangulo

Araw ng Memoryal

Juneteenth (kung sa weekend ay sarado ang opisina sa Observed Date)

Hulyo 4 (kung sa katapusan ng linggo ay sarado ang opisina sa Naobserbahan na Petsa)

Araw ng Paggawa

Araw ng mga Veterans

Pasasalamat

Araw Pagkatapos ng Pasasalamat

Pasko naLaktawan sa nilalaman