Ano ang mangyayari kung may mga pagbabago ako sa komposisyon ng aking pamilya sa pagitan ng taunang sertipikasyon ko?

Ano ang mangyayari kung may mga pagbabago ako sa komposisyon ng aking pamilya sa pagitan ng taunang sertipikasyon ko?

Dapat mong kontakin ang iyong Housing Coordinator. Kailangan mong kumpletuhin ang mga papeles upang magdagdag o alisin ang mga miyembro ng iyong sambahayan. Ang laki ng iyong silid tulugan ay maaaring tumaas o bumaba sa iyong susunod na taunang sertipikasyon dahil sa mga pagbabago.Laktawan sa nilalaman