Ano ang kailangan para maging bahagi ng listahan ng mga bidder?

Ano ang kailangan para maging bahagi ng listahan ng mga bidder?

Ang anumang kumpanya na nagnanais na magnegosyo sa Loveland Housing Authority ay DAPAT magkaroon ng lisensya sa negosyo, at maging ganap na nakaseguro. Kabilang dito ang Workman's comp, Liability Insurance, at Auto insurance. Kung ikaw ay napili bilang isang pangunahing vendor kakailanganin mong mapanatili ang iyong mga talaan na may mga na update na sertipiko isang beses bawat taon.Laktawan sa nilalaman