Ano ang Phonevite, at paano ka nito mapapanatiling nababatid?

Ano ang Phonevite, at paano ka nito mapapanatiling nababatid?

Ang phonevite ay isang mahalagang tool na mayroon tayo para ipaalam sa ating mga residente ang pangangailangang malaman! Mula sa pagpasok ng iyong mga yunit para sa mga pagbabago sa filter, sa mga clean up ng Spring, sa mga partido ng pool. Pinapayagan kami ng Phonevite na bigyan ka ng buzz upang ipaalam sa iyo. Napansin namin ang ilang residente na naglalagay ng kanilang sarili sa listahan ng DO NOT CALL. Ito ay HINDI pinapayuhan, dahil sinusubukan naming i gear ang aming sarili ang layo mula sa mga abiso sa papel.

Pinapayuhan ka naming panatilihin ang iyong numero ng Telepono at ang iyong email upang matiyak na natatanggap mo ang tamang komunikasyon habang lumilitaw ang mga item.Laktawan sa nilalaman