Ano po ang halaga ng dolyar sa bawat scholarship

Ano po ang halaga ng dolyar sa bawat scholarship

Hindi lalampas sa $1200.00 kada semestre para sa mga full time na estudyante at $600 kada semestre para sa mga part-time na estudyante.Laktawan sa nilalaman