Ano po ba ang FAFSA at bakit po kailangan ko pa itong kumpletuhin

Ano po ba ang FAFSA at bakit po kailangan ko pa itong kumpletuhin

Ang FAFSA ay isang application na nakatayo para sa Libreng Application para sa Federal Student Aid.  Walang bayad sa pagpuno ng form at matatagpuan sa www.fafsa.com o sa pamamagitan ng pagtawag sa 866-514-5948.  Ang pagkumpleto ng FAFSA ay kinakailangan dahil halos bawat mag aaral ay karapat dapat para sa ilang uri ng tulong pinansyal.  Nais naming tiyakin na nagagamit mo ang lahat ng mapagkukunan para maging matagumpay ka sa pagtapos ng iyong pag-aaral.  Kung gusto mo ng tulong sa pagkumpleto ng FAFSA, scholarship application na ito, o iba pang mga aplikasyon ng tulong pinansyal, kontakin ang Educational Opportunity Center sa 970-491-6862.Laktawan sa nilalaman