Para saan ang perang scholarship na ginagamit (books, tuition & fees, room & board)

Para saan ang perang scholarship na ginagamit (books, tuition & fees, room & board)

Ang pera ay direktang ibinibigay sa paaralan at inilalapat nila ang pera sa iyong student account.Laktawan sa nilalaman