Anong mga uri ng paaralan ang kwalipikado bilang "accredited" na institusyon?

Anong mga uri ng paaralan ang kwalipikado bilang "accredited" na institusyon?

Kabilang sa mga accredited school ang mga unibersidad, kolehiyo, at mga paaralang pangkalakalan.  Mayroong literal na daan daang mga paaralan ng kalakalan na kwalipikado bilang mga accredited na paaralan kabilang ang ngunit hindi limitado sa, disenyo ng graphic, computer & technology, automotive, culinary, healthcare, atbp.  Para ma check ang accreditation status ng school mo, bisitahin ang https://ope.ed.gov/dapip/#/home.Laktawan sa nilalaman