Sino ang karapat-dapat na mag-aplay para sa pabahay na may mababang kita?

Sino ang karapat-dapat na mag-aplay para sa pabahay na may mababang kita?

Ang sinumang may pangangailangan para sa abot kayang pabahay ay malugod na magsusumite ng aplikasyon. Walang qualifying eligibility criteria para makapasok sa waiting lists.

-Gayunpaman, ikaw (o isang miyembro ng iyong sambahayan) ay dapat na 18 yr. upang pumasok sa isang kasunduan sa pag upa.

-Gayundin, may mga mas mataas na kinakailangan sa kita upang matugunan ang pagiging karapat-dapat para sa aming mga ari-arian ng tax credit.Laktawan sa nilalaman