Bakit ba ako tumatagal para lumabas sa wait list... (dahil nakatira ako sa labas ng bayan)?

Bakit ba ako tumatagal para lumabas sa wait list... (dahil nakatira ako sa labas ng bayan)?

Pinipili namin na magkaroon ng isang lokal / Loveland kagustuhan sa lugar na nagsisilbi sa mga aplikante sa loob ng mga hangganan ng Loveland unang sa pamamagitan ng alinman sa pamumuhay dito at / o nagtatrabaho sa mga limitasyon ng lungsod ng Loveland.  Kaya, ang aming pagpopondo ng $ ay iginagawad upang maglingkod sa aming komunidad; tulad ng iba pang mga kalapit na awtoridad sa pabahay na nakatuon sa paglilingkod sa kanilang lokalidad.Laktawan sa nilalaman