Programa ng Scholarship

Ang mga aplikasyon ay tinatanggap sa patuloy na batayan; Ang mga deadline para sa pagsasaalang alang ay:

 

Spring semester – Pebrero 1
Fall semester – Agosto 15th

 Programa ng Scholarship sa Pagpapayaman sa Edukasyon

Ang serbisyo ng Loveland Housing Authority sa komunidad ay umaabot sa kabila ng pabahay na aming itinatayo at ang mga voucher ng tulong sa pag upa na aming pinangangasiwaan. Kami ay nakatuon sa pagtulong sa mga pamilyang may katamtaman hanggang sa mababang kita na maging sapat sa sarili at malaya sa tulong ng gobyerno.

 

Ang Loveland Housing Authority Scholarship Fund ay nilikha upang hikayatin ang mas mataas na edukasyon at bilang isang resulta, itaguyod ang responsibilidad ng komunidad, bumuo ng self sufficiency, at dagdagan ang pagpapahalaga sa sarili. LHA Scholarships ay upang makinabang ang mga high school seniors at matatanda na pumapasok sa sekundarya na edukasyon na naninirahan sa mga komunidad ng Loveland Housing Authority o lumahok sa Section 8 Program at nais na ipagpatuloy ang kanilang pag aaral.

 

Ang mga aplikasyon ay tinatanggap sa patuloy na batayan; Ang mga deadline para sa pagsasaalang alang ay:

Spring semester – Pebrero 1

Fall Semester – Agosto 15th

Mga Criteria

 • LHA residente o kliyente para sa isang minimum na 1 taon.
 • Kailangang nasa mabuting kalagayan kayo ng LHA – humingi ng mga detalye sa inyong Housing Coordinator.
 • High school graduation/GED equivalency diploma (maaaring may pondo para sa GED completion.
 • Pagdalo sa isang accredited school
 • Pagpayag na lumahok sa mga kaganapan sa pagkilala sa scholarship.
 • Magkaroon ng isang minimum na pinagsama samang GPA ng 2.75.

Mag-apply

Salamat sa pagpapakita ng interes sa Education Enrichment Scholarship.

Ang scholarship na ito ay magagamit para sa mga full time o part time na mag aaral na nakatala sa isang accredited school o programa.

Scholarship FAQ

Ano po ang requirements at sino po ang eligible

Ang mga aplikasyon ay dapat kumpleto at naka-type.  Ang lahat ng mga kalahok ng mga programa ng LHA, kabilang ang mga may hawak ng voucher ng Seksyon 8, ay karapat dapat.  Kailangang LHA resident/client ka for a minimum of 1 year at mag aral sa accredited school.  Sa wakas, para sa mga may credits sa kolehiyo, dapat mayroon kang hindi bababa sa isang 2.75 GPA.

Ano po ba ang mga documentation na kailangan para makapag apply

 1. Form ng Aplikasyon ng Scholarship.
 2. Kopya ng diploma sa hayskul, GED, o pinakahuling hindi opisyal na transcript.
 3. Liham ng magandang katayuan mula sa iyong Housing Coordinator.
 4. Liham ng rekomendasyon mula sa isang indibidwal na hindi nauugnay sa aplikante na kinabibilangan ng tiyak na kaalaman sa mga nagawa ng isang aplikante.  Ang sulat ay dapat na hindi hihigit sa isang pahina.
 5. Kopya ng Libreng Aplikasyon para sa Federal Student Aid (FAFSA).
 6. Liham ng pagtanggap mula sa isang accredited school O isang kopya ng iyong pinakahuling akademikong transcript.

Ano po ang halaga ng dolyar sa bawat scholarship

Hindi lalampas sa $1200.00 kada semestre para sa mga full time na estudyante at $600 kada semestre para sa mga part-time na estudyante.

Para saan ang perang scholarship na ginagamit (books, tuition & fees, room & board)

Ang pera ay direktang ibinibigay sa paaralan at inilalapat nila ang pera sa iyong student account.

Anong mga uri ng paaralan ang kwalipikado bilang "accredited" na institusyon?

Kabilang sa mga accredited school ang mga unibersidad, kolehiyo, at mga paaralang pangkalakalan.  Mayroong literal na daan daang mga paaralan ng kalakalan na kwalipikado bilang mga accredited na paaralan kabilang ang ngunit hindi limitado sa, disenyo ng graphic, computer & technology, automotive, culinary, healthcare, atbp.  Para ma check ang accreditation status ng school mo, bisitahin ang https://ope.ed.gov/dapip/#/home.

Kailan tinatanggap ang mga application?

Ang mga aplikasyon ay tinatanggap sa buong taon.  Ang mga deadline para sa pagsasaalang alang ay Disyembre 1 st para sa spring semester at Hulyo 1st para sa taglagas semestre.

Kailan at saan ako makakakuha ng application?

Ang mga aplikasyon ay magagamit sa buong taon.  Mabibili ang mga ito online sa www.lovelandhousing.org.  Ang pag access sa computer upang punan ang isang aplikasyon ay magagamit sa Loveland Housing Authority.  Makipag ugnayan lamang sa scholarship coordinator upang mag ayos ng oras upang gumamit ng computer.

Ilang beses po ba ako pwedeng mabigyan ng scholarship

Walang limitasyon kung ilang beses ka makakatanggap ng scholarship.  May mga estudyante tayong ilang beses nang nakatanggap ng scholarship.  

Kung ma deny ako, dapat ba akong mag apply ulit

Ganap na ganap.  Kung ikaw ay tinanggihan para sa anumang dahilan, maaari kang makipag ugnay sa coordinator ng scholarship upang maunawaan kung bakit ka tinanggihan at kung ano ang maaari mong mapabuti para sa susunod na siklo ng pagpopondo.

Kung makatanggap ako ng iba pang tulong pinansyal, kwalipikado pa rin ba ako?

 Oo.  Hinihikayat namin kayong hanapin ang lahat ng mapagkukunan para makatulong sa inyong mga gastusin sa pag-aaral. 

May age limit po ba ang mga applicants

 Hindi.  Ang mga residente sa lahat ng edad ay hinihikayat na mag aplay.

Pwede po ba ako mag apply kung hindi pa po ako natanggap sa school

Pinapayagan kang mag apply, ngunit tandaan na hindi ka bibigyan ng scholarship kung wala kang acceptance letter mula sa isang paaralan.  Kailangan naming matiyak na pupunta ka sa paaralan at kung saan kailangan naming ipadala ang pondo ng scholarship.

Kailangan ko bang mag-aral sa isang paaralan sa Colorado?

Hindi.  Ang paaralan ay maaaring matatagpuan sa anumang estado o ang mga klase ay maaaring kunin online. 

Kailangan ko pa bang mag full time sa school

Hindi.  Walang minimum na kinakailangan para sa bilang ng oras bagaman ang mga part time na mag aaral ay karapat dapat lamang para sa hanggang sa isang $ 600 scholarship award.

Ano ang mga pagkakataon ko na makatanggap ng scholarship?

Ito ay depende sa bilang ng mga aplikante at magagamit na pagpopondo.  Sa panahon ng mga siklo ng award na may mataas na interes, ang mga karagdagang kadahilanan tulad ng merito ng sitwasyon ng aplikante at pangangailangan sa pananalapi ay maaaring maging karagdagang mga punto ng pagsasaalang alang.

Ano po ba ang FAFSA at bakit po kailangan ko pa itong kumpletuhin

Ang FAFSA ay isang application na nakatayo para sa Libreng Application para sa Federal Student Aid.  Walang bayad sa pagpuno ng form at matatagpuan sa www.fafsa.com o sa pamamagitan ng pagtawag sa 866-514-5948.  Ang pagkumpleto ng FAFSA ay kinakailangan dahil halos bawat mag aaral ay karapat dapat para sa ilang uri ng tulong pinansyal.  Nais naming tiyakin na nagagamit mo ang lahat ng mapagkukunan para maging matagumpay ka sa pagtapos ng iyong pag-aaral.  Kung gusto mo ng tulong sa pagkumpleto ng FAFSA, scholarship application na ito, o iba pang mga aplikasyon ng tulong pinansyal, kontakin ang Educational Opportunity Center sa 970-491-6862.

May mga additional requirements po ba kung makatanggap ako ng scholarship

Maaaring hilingin sa iyo na makisali sa isang seremonya ng pagkilala o aktibidad sa relasyon sa publiko.  Kung mayroon kang mga katanungan o alalahanin tungkol dito, mangyaring makipag usap sa scholarship coordinator.

Makipag ugnay sa

Yessenia Cole

504 Coordinator

ycole@lovelandhousing.org

970-635-5901

Laktawan sa nilalaman