Bukas na ang Loveland Housing Authority Office, read more...


Pinapayuhan ng CDC ang mga nagpositibo o nakakaranas ng mga sintomas na tulad ng COVID na manatili sa bahay at malayo sa iba nang hindi bababa sa 5 araw pagkatapos ng pagsisimula ng mga sintomas. Upang maprotektahan ang iba, patuloy na magsuot ng mask habang nasa publiko sa loob ng mga araw 6-10 ng panahon ng paghihiwalay. Kung kailangan mong makipag-usap sa isang kawani o gusto mong humingi ng tulong sa isang aplikasyon, mangyaring tumawag sa 970-667-3232.

May drop box din sa main entrance para sa anumang papeles.Laktawan sa nilalaman