Residente update- upa at pinansiyal na epekto

Residente update- upa at pinansiyal na epekto

Pinahahalagahan ng Loveland Housing Authority ang mga residente na nakatira sa ating mga komunidad. Sa panahon ng COVID 19 krisis sa kalusugan ng publiko nauunawaan natin na marami sa ating mga residente ay maaaring maapektuhan sa pananalapi sa isang negatibong paraan. Kami ay hikayatin ang aming mga residente na humingi ng tulong mula sa estado at lokal na mapagkukunan para sa pinansiyal na at mga pangunahing pangangailangan ng tulong:

Colorado Department of Labor & Employment: Kawalan ng trabaho https://www.colorado.gov/pacific/cdle/unemployment

Unidas 211 https://uwaylc.org/Get-Help

Larimer County Kagawaran ng Serbisyo ng Tao: https://www.larimer.org/humanservices/public-benefits

Kung sakaling hindi mo mabayaran ang lahat o bahagi ng iyong upa, ikaw dapat makipag ugnayan sa iyong housing coordinator upang talakayin ang iyong sitwasyon at mga pagpipilian para sa isang plano sa pagbabayad.

Pinahahalagahan din ng Loveland Housing Authority ang kalusugan at kaligtasan ng ating mga residente at ng mga komunidad. Sundin lamang ang mga patnubay inilathala ng US Center for Disease Control, na kinabibilangan ngunit hindi limitado sa: Social distancing, HUWAG maglaro sa mga palaruan, i minimize ang iyong oras sa mga karaniwang lugar, at hugasan ang iyong mga kamay madalas. Higit pang impormasyon ay maaaring maging matatagpuan sa: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html

Para sa mga update sa mga pagbabago sa kung paano namin ginagawa ang negosyo sa panahon ng COVID 19 pandemic, puntahan na lang ang: lovelandhousing.orgLaktawan sa nilalaman